Itinerarios formativos

O Programa SONEXECUTIVA realizarase en dous niveis formativos, nos que a diferenza se encontra na experiencia previa e na situación profesional das participantes. O nivel 1 está destinado a mulleres con algún cargo directivo e experiencia profesional, empresarias en activo (como por exemplo autónomas) ou que estean a desenvolver responsabilidades de xerencia nunha pequena ou mediana empresa, e o nivel 2 diríxese a mulleres recentemente tituladas universitarias ou en FP con perfil de alta cualificación que desexen acceder a postos intermedios nas empresas, orientar a súa traxectoria profesional ou lanzar o seu propio proxecto.

O programa inclúe, polo tanto, formación en dous niveis no Curso Executiva. Programa de Liderado, Creatividade e Empoderamento Feminino, dirixido a 400 participantes, que se realizará nas principais cidades de Galicia: A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela e Pontevedra.

Formando parte do itinerario formativo, o 20% das participantes poderán realizar un Curso de Dirección de Proxectos – Preparación da Certificación Oficial PMP® ou CAPM®, segundo corresponda ao nivel formativo e de experiencia da participante. Este curso realizarse para todas a participantes seleccionadas en Santiago de Compostela.

Itinerario Nivel 1

Curso Executiva. Programa de Liderado, Creatividade e Empoderamento Feminino. Nivel 1. (20 horas)

Realizaranse dúas edicións, de 20 participantes, en cada unha en cada unha das seguintes cidades de Galicia: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Santiago de Compostela.

O curso desenvolverase en cinco sesións consecutivas, en horario de tarde, de 16.30 a 20.30h.

 • Habilidades fundamentais de xestión
 • Coñecendo ao individuo
 • Comunicación
 • Asertividade
 • Empatía e Cambio
 • Traballo en equipo
 • Axuda mutua
 • Aprender a ensinar
 • Liderando o equipo
 • Delegación e motivación
 • Compromiso dos colaboradores
 • Xestión de conflitos
 • Xestión do estrés e mindfulness
 • Optimización do tempo con eficacia – jobcrafting. Prácticas para aumentar a eficiencia e conseguir a conciliación laboral
 • Comunicación persoal. Programación Neuro Lingüista ( PNL) aplicada á mellora da comunicación
 • Marca persoal e marca persoal dixital – Visibilidade e desenvolvemento profesional
 • Estratexia dixital persoal – Networking dixital
 • Diferenciar entre High Performance e High Potential – Xerar autoconfianza, fomentar a proactividade e a visibilidade do talento feminino na contorna laboral
 • Crear redes profesionais na organización e fóra da organización
 • Relacións sociais, conciliación rendible e traballo flexible. Corresponsabilidade
 • Exercer o liderado e a Influencia sobre os colaboradores (Xestión da Negociación Salarial)
 • Empoderamento da linguaxe. Superando o Teito de Cristal e o Teito de Cemento

Curso de Dirección de Proxectos PMP® (40 horas)

Realizaranse dúas edicións, de 20 participantes en cada unha, en Santiago de Compostela.

O curso desenvolverase en dez sesións, en horario de tarde, de 16.30 a 20.30h.

Tema 1.- A Certificación PMP®; Introdución

Tema 2.- Marco Conceptual

Tema 3.- Área de Xestión da Integración

Tema 4.- Área de Xestión do Alcance

Tema 5.- Área de Xestión do Cronograma

Tema 6.- Área de Xestión dos Custos

Tema 7.- Área de Xestión da Calidade

Tema 8.- Área de Xestión dos Recursos

Tema 9.- Área de Xestión das Comunicacións

Tema 10.- Área de Xestión dos Riscos

Tema 11.- Área de Xestión das Adquisicións

Tema 12.- Área de Xestión do Interesados

Tema 13.- Aspectos non recollidos na Guía do PMBOK®

Tema 14.- Código Ético do Project Manager, responsabilidade profesional.

Tema 15.- Preparación da documentación para o exame de certificación PMP®. Co achegamento a este tema comezarase a traballar cos simuladores online dos exames PMP®

Itinerario Nivel 2

Curso Executiva. Programa de Liderado, Creatividade e Empoderamento Feminino. Nivel 2. (20 horas)

Realizaranse dúas edicións, de 20 participantes en cada unha das seguintes cidades Galicia: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Santiago de Compostela.

O curso desenvolverase en cinco sesións consecutivas, en horario de tarde, de 16.30 a 20.30h.

 • Habilidades fundamentais de xestión
 • Coñecendo ao individuo
 • Comunicación
 • Asertividade
 • Empatía e cambio
 • Traballo en equipo
 • Axuda mutua
 • Aprender a ensinar
 • Liderando o equipo
 • Delegación e motivación
 • Compromiso dos colaboradores
 • Xestión de conflitos
 • Xestión do estrés e mindfulness
 • Optimización do tempo con eficacia – jobcrafting. Prácticas para aumentar a eficiencia e conseguir a conciliación laboral
 • Comunicación persoal. Programación Neuro Lingüista ( PNL) aplicado a mellóra da Comunicación
 • Marca persoal e marca persoal dixital – Visibilidade e desenvolvemento profesional
 • Estratexia dixital persoal – Networking dixital
 • Aprendendo a liderar. Exercer o liderado e a influencia sobre os colaboradores
 • A análise e a toma de decisións
 • Negociación persoal e profesional
 • Fomentar a proactividade e a visibilidade do talento feminino na contorna laboral
 • Crear redes profesionais na organización e fóra da organización. Relacións Sociais
 • Empoderamento da linguaxe. Superando o Teito de Cristal e o Teito de Cemento

Curso de Dirección de Proxectos CAPM® (40 horas)

Realizaranse dúas edicións, de 20 participantes en cada unha, en Santiago de Compostela.

O curso desenvolverase en dez sesións, en horario de tarde, de 16.30 a 20.30h.

Tema 1.- A Certificación CAPM®; Introdución

Tema 2.- Marco Conceptual

Tema 3.- Área de Xestión da Integración

Tema 4.- Área de Xestión do Alcance

Tema 5.- Área de Xestión do Cronograma

Tema 6.- Área de Xestión dos Custos

Tema 7.- Área de Xestión da Calidade

Tema 8.- Área de Xestión dos Recursos

Tema 9.- Área de Xestión das Comunicacións

Tema 10.- Área de Xestión dos Riscos

Tema 11.- Área de Xestión das Adquisicións

Tema 12.- Área de Xestión do Interesados

Tema 13.- Aspectos non recollidos na Guía do PMBOK®

Tema 14.- Código Ético do Project Manager, responsabilidade profesional.

Tema 15.- Preparación da documentación para o exame de certificación CAPM®. Co achegamento a este tema comezarase a traballar cos simuladores online dos exames CAPM®

Cuadro docente

Aquilino LousaDocente e coach
Psicólogo, experto en crecemento e desenvolvemento persoal con máis de 25 anos de experiencia axudando a líderes a desenvolver as súas habilidades persoais e profesionais.

Dende hai máis de 10 anos traballa como “coach” persoal con directivos, autónomos, e mandos intermedios. Apaixonado co que fai, goza falando e traballando con emocións e cada vez está máis convencido de que o liderado é un liderado emocional.

Carmen
Carmen SalvadorDocente e coach
“Interim Manager” de desenvolvemento de RRHH, Psicóloga, “coach” executiva e de equipos, “Practitioner” en PNL e especialista en “mindfulness” e xestión emocional.

Desenvolve tarefas de xerencia en Eurogalicia Consultores, é asesora e colabora coas organizacións na identificación e a xestión do talento, en procesos de cambio, xestión cultural e desenvolvemento de liderado. Acompaña a Directivos, propietarios de negocio e Emprendedores no deseño de estratexias para conseguir os seus obxectivos profesionais e persoais a través do desenvolvemento das competencias chave para o liderado e a dirección.

Eliana OlverosDocente e coach
Economista, Coach executiva, Practitioner en PNL, Conferenciante e Formadora especializada en Liderado Intelixente e Desenvolvemento de Equipos.

Leva máis de 7 anos axudando a líderes de pymes e multinacionais a transformar o seu liderado para dar un salto na súa carreira e crecer laboral e personalmente.

Acompañou e mentorizou a centos de directivos e mandos intermedios de empresas como Volkswagen, Audi, MediaMarkt, Meliá Hoteis e Banco Santander axudando a conectar coa súa esencia, sacar a súa mellor versión, gañar seguridade e confianza, tomar decisións con claridade e poñerse en acción liderando con cabeza e corazón.

Vanessa FernándezDocente
Experta en transformación dixital na área de RRHH. Asesora a empresas para a integración de tecnoloxías que posibiliten a optimización de procesos na procura da súa competitividade e axuda a detectar o valor engadido que a empresa pode ofrecerlle aos seus clientes.

Como Directora de RRHH xestionou a procura de talento profesional, dirixindo equipos e potenciando as súas habilidades para a consecución dunha cultura de alto rendemento, tarefas esenciais para a consecución do éxito empresarial. Actualmente, é responsable de proxectos tecnolóxicos en Valkia Consultores e permanece directamente implicada en procesos de cambio, desenvolvemento de competencias, procura de talento e liderado empresarial.

Jose MoroDocente
Enxeñeiro Industrial, PMP® polo PMI e SAFe Program Consultant, posúe experiencia en proxectos de distinta índole (TIC, Aeronáutico, Sociedade da Información e Industrial) en grandes compañías como Accenture, Ineco, etc liderando proxectos en toda Europa.

É consultor especializado en Project Management e axuda a organizacións de todo tipo a implantar metodoloxías áxiles e preditivas e sistemas de información de xestión de proxectos.