Certificacións internacionais do instituto PMI®

¡Convértete nunha Project Manager certificada!

A Dirección de Proxectos resulta unha das áreas máis demandadas dentro das organizacións, xa que existe una carencia de especialistas preparadas nesta área para xestionar os proxectos, administrar os recursos asignados e darlle solución aos problemas que poidan xurdir no desenvolvemento dos mesmos.

Para poder dar resposta a esta necesidade, dentro do Programa SONEXECUTIVA, as alumnas* poderán obter algunha das certificacións máis recoñecidas a nivel mundial do Project Management Institute (PMI)®, podendo optar á certificación PMP®, no caso de cursar o nivel 1 do programa, ou á certificación CAPM®, se estudan o nivel 2 do mesmo.

*O Programa Executiva inclúe para o vinte por cento das participantes a certificación PMP® ou a certificación CAPM®, segundo o nivel formativo que lle corresponda e para aquelas alumnas que cumpran cos requisitos de certificación adicionais á formación, requiridos polo Project Management Institute (PMI)®. 

Certificación internacional – Fases

thumbs upe

Formación

Curso Certificación PMP® (Nivel 1)
Curso Certificación CAPM® (Nivel 2)
Curso no que se traballan os principios fundamentais e as metodoloxías da dirección de proxectos segundo a Guía do PMBOK®, definidos polo Project Management Institute (PMI)®

thumbs upe

Simulador de exame

Acceso durante dous meses a un Simulador de examen, para poder preparar o examen de certificación e reforzar os coñecementos ata chegar a ter os resultados para presentarse á proba de Certificación.

thumbs upe

Exame de certificación

Realización do exame de

Certificación PMP ®/CAPM ®